oferta

lider

 • Coaching liderów i menedżerów
 • Analiza i rozwój kluczowych kompetencji - szkolenia, treningi, mentoring
 • Wsparcie zarządzania zespołem - szkolenia, treningi, mentoring
 • Rozwój umiejętności kształtowania kultury organizacyjnej - szkolenia, treningi, mentoring

zespół

 • Coaching zespołów
 • Budowa i wsparcie nowoczesnych działów HR - analizy, strategie i wdrożenia
 • Wsparcie rekrutacji i ocen pracowników - analizy, oceny i rekomendacje
 • Budowanie kultury organizacyjnej opartej na dialogu i współpracy - szkolenia, facylitacja
 • Organizacja i wsparcie wymiany informacji - szkolenia, facylitacja
 • Budowanie dynamiki sprawnych zespołów - szkolenia, facylitacja i treningi
 • Wsparcie i rozwiązywanie kryzysów oraz konfliktów

strategia

 • Kształtowanie strategii rozwoju w modelu partycypacyjnym
 • Analiza i diagnoza sytuacji, trendów i potencjału
 • Opracowanie wizji, misji i celów strategicznych
 • Zintegrowane zarządzanie organizacją
 • Kształtowanie ładu pracowniczego
 • Kształtowanie narracji i jej komunikacja

Sesje psychoterapeutyczne dostępne są na zasadzie wyłączności w Poradni Psychologicznej Sensity