oferta

#lider

 • coaching liderów i menedżerów

 • analiza i rozwój kluczowych kompetencji przywódczych - szkolenia, treningi, mentoring

 • wsparcie zarządzania zespołem - szkolenia, treningi, mentoring

 • rozwój umiejętności kształtowania kultury organizacyjnej - szkolenia, treningi, mentoring

#zespół

 • coaching zespołów

 • budowa i wsparcie nowoczesnych działów HR - analizy, strategie i wdrożenia

 • wsparcie rekrutacji i ocen pracowników - analizy, oceny i rekomendacje

 • budowanie kultury organizacyjnej opartej na dialogu i współpracy - szkolenia, facylitacja

 • organizacja i wsparcie wymiany informacji - szkolenia, facylitacja

 • budowa sprawnych zespołów - szkolenia, facylitacja i treningi

 • wsparcie i rozwiązywanie kryzysów oraz konfliktów

#strategia

 • kształtowanie strategii rozwoju w modelu partycypacyjnym

 • analiza i diagnoza sytuacji, trendów i potencjału

 • opracowanie misji, wizji i celów strategicznych

 • zintegrowane zarządzanie organizacją

 • kształtowanie ładu pracowniczego

 • kształtowanie narracji i jej komunikacja